All posts by Harry Rusken

Lessen over afval scheiden

We stellen je graag voor aan groep 6 van openbare basisschool Het Windas. 27 kinderen die zich in het afgelopen schooljaar enthousiast op het Schiedamse duurzaamheidslespakket Afval the Game hebben gestort. Met de opdrachten uit dit pakket worden de kinderen van A tot Z meegenomen in het belang van minder afval voor een beter milieu. Kimberly Versluis, juf en woordvoerder van de groep: “Helaas kon dit jaar vanwege corona het wedstrijddeel niet plaatsvinden. Superjammer natuurlijk, want tijdens de laatste editie in 2019 sleepten we met de school de hoofdprijs in de wacht. Die eretitel wilden de kinderen graag houden.”


Kimberly: “Op Het Windas gaan we bewust om met afval. In alle klassen hebben we naast de gewone afvalbak een oud-papierbak. En als leerkrachten houden we natuurlijk ook batterijen, glaswerk en textiel apart. We scheiden nog niet alles met de kinderen, omdat de verschillende stromen niet apart worden opgehaald bij ons op school. Het heeft niet zoveel zin om kinderen hun etensresten apart weg te laten gooien als die daarna toch in het restafval belanden. Maar dit verandert natuurlijk als de kinderen in groep 6 aan de slag gaan met het project Afval the Game. Dan verdwijnt echt elk stukje afval in de juiste bak.”

Onderdeel van het lesprogramma

“Afval the Game heeft op Het Windas een vaste plek in het lesprogramma voor groep 6. In de afgelopen jaren lag het accent elk jaar op een andere afvalstroom. Toen het project over het recyclen van elektrische apparaten ging, deed iedereen zo goed mee met inzamelen dat het bijna uit de hand liep. De halve school stond vol met elektra! Vorig schooljaar waren we ook weer goed bezig, maar door de lockdown kwamen we onderwijstijd tekort om alles te doen. Toch is het gelukt om de meeste opdrachten te behandelen.  

Het totaalpakket van Afval the Game is aansprekend. De kinderen doen het project met plezier. De lay-out is leuk, de opzet spreekt aan en er is veel afwisseling in de opdrachten. De muurkrant, het liedje, de puzzels… Het plezier begint al met het schrift met de stickers. De beloning dat je een sticker mag plakken als de opdracht is gedaan werkt echt!” 

Ik vind het ook goed dat de kinderen aan de hand van de opdrachten zelf aan de slag gaan met afval scheiden. Dat leidt tot meer bewustwording, ook na afloop van het project. Ik krijg nog regelmatig de vraag: ‘Juf, waar moet dit bij?’. Als ze een lege viltstift hebben en even niet weten waar ze die moeten weggooien, bijvoorbeeld.”  

Samen naar minder afval

“De kinderen moeten ook oplossingen bedenken om afval te voorkomen. Dat werkt inspirerend. “Dit jaar zijn we in groep 6 begonnen met de kladpapierbak. Hoe vaak komt het niet voor dat je een stencil hebt dat maar aan één kant wordt gebruikt? Die vellen gaan nu in de kladpapierbak, zodat ze nog een keer benut worden. Ik merk dat de kinderen dat leuk en interessant vinden. Als zij papier hebben dat nog een keer gebruikt kan worden, dan brengen ze dat nu ook naar de bak.  

Sinds vorig jaar hebben alle leerlingen hun eigen Windas-bidon voor water. Daardoor is het afval van drinkpakjes op school flink verminderd. Verder zorgen we ervoor dat we zuinig omgaan met de knutselmaterialen. Dat betekent niet middenin beginnen met knippen, maar aan de zijkant. Het papier dat overblijft bewaren we bij de andere knutselrestjes. We hebben ook regelmatig knutsellessen met kosteloos gebruikt verpakkingsmateriaal, zodat de kinderen ontdekken wat je daar nog meer mee kunt doen.”

Ook leerzaam voor ouders

“Ik merk dat het merendeel van de Windas-kinderen en hun ouders thuis al goed hun afval scheiden. Kinderen vertellen trots wat ze thuis allemaal al scheiden: oud-papier, gfe, plastic…  Maar er zijn nog kinderen die dit van huis uit minder meekrijgen. Zeker voor deze groep vind ik het belangrijk om er op school aandacht aan te besteden. Ze zullen daarna niet meer klakkeloos afval op straat gooien. En alles wat ze leren over afval scheiden, nemen ze mee naar huis. Op die manier maken ze ook ouders enthousiaster om mee te doen.”

Herfstgroet van de directeur

Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen weken is er hard gewerkt in de klassen. Er is overal goed gewerkt aan de basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen. Er is dit jaar dubbel zoveel ondersteuning in de klassen. Hierdoor kunnen we dit en volgend schooljaar de kinderen weer een stevige basis geven na de lockdown.
We hebben niet alleen hard gewerkt aan de basisvaardigheden. Ik heb ook erg genoten van de KinderBoekenWeek. Tijdens deze twee weken hadden wij het leesalarm ( als het alarm afgaat 15 min lezen), de boekenmarkt, de schrijver Frank Vester in de klassen en ouders die kwamen voorlezen, of ‘iets’ kwamen vertellen over hun beroep. Ik zag de kapper, de tandartsassistente, de fysiotherapeut, een doventolk, een vader die met een tractor naar school kwam, een ambulance en nog veel meer betrokken ouders.  Zo mooi om te zien dat onze ouders met zoveel liefde komen vertellen over hun werk voor de kinderboekenweek. 

Voor nu een fijne vakantie en op naar de rest van een fijn jaar!

Met vriendelijke groet,

Mariëlle van der Schoor

Nieuwsbrief nr. 1

In deze nieuwsbrief stellen enkele nieuwe collega’s zich voor, leest u veel nieuws uit de groepen en leest u iets over NPO-gelden. 

Hieronder het stukje uit de nieuwsbrief

NPO op Het Windas

Het onderwijs heeft al een lange tijd te maken met de coronacrisis. Dat heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren in Nederland. 

Sommigen hebben een leervertraging opgelopen of zijn minder gemotiveerd geraakt. Anderen hebben juist een groeispurt gemaakt. Hoe dan ook, leerlingen verdienen alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. 

Het Nationaal Programma Onderwijs geeft ondersteuning aan scholen om vertragingen te beperken en in te halen. De regering besteedt hiervoor de komende tweeënhalf jaar € 8,5 miljard extra aan het onderwijs. Elke school krijgt een ander bedrag. Het bedrag is afhankelijk van de ingeschatte achterstanden door de overheid. 

Voor de zomervakantie hebben wij een schoolscan gemaakt op Het Windas. Hierin hebben we zichtbaar gemaakt hoe onze kinderen op het gebied van cognitie en gedrag ervoor staan. Gelukkig zien wij hier op school een beperkte sprake van leerachterstanden en – vertragingen. Toch zijn er wel degelijk leerlingen die op emotioneel of cognitief hinder hebben ondervonden. Deze kinderen zullen we extra ondersteunen. In een uitgewerkt plan hebben wij op detailniveau beschreven hoe en welke leerlingen wat nodig heeft en wat leraren nodig hebben om dit zo goed mogelijk te doen.  

Omdat we aan ouders en de rest van de buitenwereld willen laten zien wat we met de extra subsidie doen hebben wij een overzichtskaart gemaakt. In de volgende links vindt u de nieuwsbrief en de bijlage over de NPO-gelden.