Terug naar overzicht

brief van juf Betty

Beste ouders en kinderen,

Tja….het zal inmiddels opgevallen zijn dat ik (juf Betty/ groep 3) niet voor de klas sta. De kinderen hebben al een kaart gestuurd met hele lieve reacties op mijn afwezigheid, waaruit blijkt dat ze me missen. En ja…natuurlijk mis ik ze ook.  En nee….ik ben niet ziek!

Graag hou ik dit zo. I.v.m. de huidige toestand voelde het idee om weer voor de klas te staan niet goed. Zeker niet straks met een volle klas. Dit omdat ik om meerdere redenen extra risico loop op complicaties bij een eventuele besmetting met COVID-19. In goed overleg met Mariëlle en het Primo bestuur is overeengekomen dat ik tot de zomervakantie organisatorische en administratieve taken verricht. Deze kan ik thuis doen.

Een en ander heeft me wel aan het denken gezet. Natuurlijk voel ik me hierdoor bezwaard t.o.v. mijn kinderen en collega’s. In het bijzonder juf Alexandra, mijn duo-collega. Ook met oog op eventuele toekomstige ontwikkelingen rond de corona toestand, heb ik het besluit genomen om niet meer voor een dilemma te staan: Risico lopen of wéér niet voor de klas te staan. Ik ga met vervroegd pensioen!

Persoonlijke omstandigheden spelen hierbij zeker ook een rol. Ook mijn man is door deze crisis geraakt en daarom nemen we samen ons pensioen op.

Na 43 jaar met heel veel plezier in het onderwijs gewerkt te hebben komt er nu dus op een vreemde en onverwachte manier een einde aan. Ik ga zeker de kinderen, collega’s en het werk missen; het was zo lang een belangrijk onderdeel van mijn leven. Toch sta ik volledig achter dit besluit.

Er is nog zoveel meer….Mijn familie, kinderen en kleinkinderen. In oktober verwacht ik mijn tweede kleinkind en kijk uit naar het moment dat het weer veilig is om op te gaan passen!

Het Windas was de laatste school in een lange carrière in het basisonderwijs op diverse scholen. Ik had me geen fijnere school kunnen wensen om mijn laatste onderwijsjaren door te brengen! 

Dank je wel lieve kinderen, ouders………en natuurlijk collega’s!

juf Betty, eerste school, Jacintha kleuterschool, 1977