Terug naar overzicht

Einde Project SuperSchool

Project Superschool

Dit schooljaar zijn we energiek en nieuwsgierig met het project ‘Windas Superschool’ van start gegaan. Vorig schooljaar heeft het team kritisch de huidige visie van Het Windas onder de loep genomen. Tijdens dit project zijn alle leerlingen uitgedaagd ook bouwstenen te leveren aan de vernieuwde visie van Het Windas.

De leerlingen werden geprikkeld doordat de lessen op een andere manier aangeboden werden. Zo werd iedere dag op originele wijze op het plein van de Nachtegaallaan geopend en stond iedere dag in het teken van een ander thema. Thema’s die aan bod kwamen, waren; de geschiedenis van het onderwijs, wetenschap en techniek, filosofie, sport, cultuur, beweging en ontspanning, onderwijs in andere talen, media en beroepen.

Diverse partijen werden bij het project betrokken: het onderwijsmuseum, Mad Science, De Denkschool, maar er zijn ook ouders die in hun moedertaal les zijn komen geven of iets over hun beroep hebben verteld.

Op vrijdag 2 september hebben sommige kinderen uit de groepen 7 en 8 op een andere basisschool ‘stage’ gelopen. Dit was een hele belevenis. Tevens hebben sommige kinderen op deze dag de rol van leerkracht overgenomen en hebben zij in een andere groep lesgegeven. Heel spannend, maar ontzettend leuk!

Afgelopen woensdag werd de school een dag ‘Overmeesterd’. Er waren alleen maar meesters op school te vinden en er werden ‘stoere mannenlessen’ gegeven. De juffen hebben op deze dag op andere basisscholen lesgegeven.

Alle leerlingen hebben volgens de wijze van 21st Century Skills in groepjes aan hun visie van Het Windas gewerkt. Afgelopen vrijdag vond de afsluiting van het project plaats en hebben de leerlingen op originele wijze hun visie aan alle ouders en geïnteresseerden gepresenteerd.

Wat ons betreft was het project een groot succes! Alle bevindingen van de kinderen worden momenteel bij elkaar gelegd en heel serieus door ons bekeken.

De ouders worden vervolgens ook uitgedaagd mee te denken met onze visie/missie! Op maandag 19 en dinsdag 20 september organiseren we twee avonden waarop we met de ouders gaan bouwen aan het Windas. Wij hopen dat hier een heleboel ouders bij aanwezig zullen zijn.

We zien de opbrengsten enthousiast tegemoet!

Team van het Windas