Terug naar overzicht

enquête schooltijden 2021-2022

Eerder hebben we u laten weten te onderzoeken of een ander rooster beter bij ons past. Aanleiding hiervoor zijn de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek en het tijdelijke rooster dat we nu in coronatijd draaien. Zorgvuldigheid is dan zeker op zijn plek. Om te zorgen dat alle partijen ruimte krijgen is er een trajectplan geschreven en heeft de MR hiermee ingestemd. In deze brief vragen wij uw mening over drie verschillende roosters. Dit zijn de roosters die voorgedragen zijn door de directie en enige vorm van draagvlak hebben bij de leerkrachten.  

Uitgangspunten:   

Het moet goed voor de kinderen zijn.   

Het moet voldoende draagvlak bij leerkrachten hebben, conform de CAO Primair Onderwijs zijn en geen extra bedrijfskosten tot gevolg hebben.   

Meer dan de helft van de ouders ziet het nieuwe rooster zitten.   

Meer dan de helft van alle ouders heeft gereageerd op de enquête.   

Onderbouw en bovenbouw hebben dezelfde haal- en brengtijden.  

Tijdspad:  

Voorbereidingen projectplan met team, MR Kinderopvang Mundo en bestuur  – Reeds gedaan  

Enquête met team  – Reeds gedaan  

Concepten bespreken met team en draagvlak van de peiling  – Reeds gedaan  

Aanscherping en uitwerking overgebleven concepten  – Reeds gedaan  

Enquête naar ouders  – februari 2021  

Uitkomst enquête naar team en MR  – maart 2021  

Directie neemt beslissing  – april 2021  

Communicatie naar de ouders  – mei 2021  

Invoering  – Start schooljaar 2021-2022  

In de bijlage hebben wij alle voor- en nadelen voor u op een rij gezet. U kunt dit gebruiken om tot een mening te komen.  

Wanneer u hier klikt, kunt u de enquête invullen.

U kunt de enquête tot uiterlijk 5 maart invullen. 

Wij gebruiken deze enquête om het draagvlak onder ouders te bepalen voor de verschillende roosters. Samen met het draagvlak wat wij bij de leerkrachten gemeten hebben, zal de directie, in samenspraak met de MR, komen tot een besluit waarin wij een van deze drie roosters na de zomervakantie gaan draaien.   

Dit soort trajecten liggen altijd gevoelig bij ouders en leerkrachten omdat het de routines van werk, sport en gezinsleven raakt.   

Wij hopen natuurlijk op een breed gedragen opzet van onze schooltijden en wij danken jullie alvast voor samenwerking in dit traject!