Terug naar overzicht

Het teamplaatje voor schooljaar 2016 – 2017

Beste ouders,

Elk jaar is het een puzzel om na de zomervakantie met een krachtige opstelling te komen. Door omstandigheden dit jaar wat later dan gebruikelijk. Onderstaand een toelichting op het teamplaatje:

 

– Wij zijn blij dat wij met twee kleine groepen drie kunnen starten en tegelijkertijd de twee kleine groepen 4 kunnen continueren. Dit is luxe positie en om dit te realiseren leveren we wel wat ondersteuning in.

– Op dit moment zijn juf Coraline en juf Jeniffer langdurig met ziekteverlof. We verwachten dat juf Coraline na de zomervakantie nog niet fit genoeg is. Dit is de reden dat juf Cindy en juf Bonnie de Salamanders gaan draaien.

– De verwachting is dat juf Jeniffer na de vakantie volledig hersteld is. Mocht juf Jeniffer onvoldoende fit aan de start verschijnen, dan hebben wij hier al op geanticipeerd en zullen we deze groep hierover apart informeren.

– Zit uw kind nu in groep 4a dan zit u kind volgend schooljaar in groep 5a en zo ook voor 4b. Voor de indeling van de  groepen 3 is er een extra bijlage. Deze bijlagen zullen wij in een aparte mail aan de ouders van groep 3 zenden.

– Juf Amber heeft gekozen om alleen nog in het Voortgezet Onderwijs te gaan werken. Op dit moment loopt er een procedure naar een nieuwe vakleerkracht gymnastiek. Wel hebben wij besloten dat de nieuwe vakleerkracht de kinderen in plaats van één keer twee keer in de week les zal gaan geven.

In goed onderling overleg met onze leerkrachten en de MR kan ik  vol vertrouwen de volgende bezetting presenteren:

 

 

 

:

teamplaatje 2016-2017

 

16/17 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Groep 1/2a De Vlinders Anja Anja Saskia Saskia Saskia
Groep 1/2b

De Salamanders

Bonnie Bonnie Cindy Cindy Bonnie
Groep 1/2c

De Kikkers

Wineke Wineke Betty Betty Betty
Groep 1/2d

De Bijen

Marianne Marianne Marianne Marianne Marianne
Groep 3a Monica Monica Monica Monica Monique
Groep 3b Rosemarie Rosemarie Rosemarie Monique Rosemarie
Groep 4 Mariette Mariette Mariette Mariette Mariette
Groep 5a Jeniffer Jeniffer Jeniffer Jeniffer Jeniffer
Groep 5b Coen Coen Coen Coen Coen
Groep 6 Harry Harry Harry Kimberly Kimberly
Groep 7 Anouk Anouk Anouk/Lita Lita Lita
Groep 8 Diana Diana Kimberly Diana Diana
Vaste invaller Gerard Gerard Gerard
Vakleerkracht gymnastiek vacature vacature

 

 

Met vriendelijke groet,

Mariëlle van der Schoor