Terug naar overzicht

Het Windas staakt 15 maart

 

Op vrijdag 15 maart wordt er op de scholen voor primair onderwijs, maar ook in andere onderwijssectoren,  gestaakt.  

Voor uw kind betekent dit, dat er op deze dag geen les gegeven wordt. We vragen u deze dag uw kind thuis te houden, of een andere vorm van opvang voor uw kind te regelen.  

Wij beseffen dat dit voor u ongemak met zich mee brengt. Toch hebben wij hiertoe moeten besluiten. U hebt mogelijk in nieuwsberichten gehoord over het tekort aan leerkrachten. In de komende jaren gaan veel ervaren leerkrachten met pensioen. Daarnaast besluiten collega’s ook om uit te wijken naar andere, vaak beter betaalde, functies. Het aantal nieuwe leerkrachten dat (bijna) is afgestudeerd aan de PABO’s is veel te klein om het aantal vertrekkers op te vangen.  

Het tekort aan leerkrachten werd al jaren geleden aangekondigd. Toch is er door opeenvolgende regeringen niet genoeg gedaan om dit dreigende tekort op te vangen.  

Op school heeft u hier tot voor kort niet veel van gemerkt. Wanneer een leerkracht ziek werd, werd dit vaak binnen de school opgelost. Er werd een parttimer gevraagd extra te komen werken. De ondersteuners stonden voor de klas, waardoor de extra hulp niet door kon gaan. Collega’s met andere taken stonden voor de klas, waardoor hun eigen werk bleef liggen en de werkdruk toenam. Op die manier krijgen echter alle leerlingen te weinig aandacht. En wordt het steeds moeilijker de kwaliteit van onderwijs, waar wij voor staan, te garanderen.  

We zijn nu op een punt aangekomen waarop we moeten besluiten: zo kan het niet langer. Klassen moeten bij ziekte van de leerkracht naar huis worden gestuurd. Verschillende scholen hebben al moeten besluiten een 4-daagse schoolweek in te voeren. Alleen op die manier kunnen zij nog kwaliteit van onderwijs, door gekwalificeerde leerkrachten leveren.  

Met deze staking hopen we de noodzaak van echte, structurele maatregelen duidelijk te maken. Wij vragen aan de beleidsmakers in Den Haag te zorgen voor een echte, structurele investering om de kwaliteit van het onderwijs aan uw en onze kinderen te kunnen garanderen.  

Wel of niet staken is een eigen afweging van leraren (staken is een recht en geen verplichting). Wanneer meer dan de helft van de leraren staakt, sluit de school. We vragen u deze dag uw kind thuis te houden, of een andere vorm van opvang voor uw kind te regelen. We realiseren ons dat dit een flink beroep doet op uw flexibiliteit. Toch durven we een beroep te doen op uw steun. Voor Het Windas betekent dit dat de school gesloten blijft op vrijdag 15 maart. De stakende leerkrachten zullen deelnemen aan de geplande manifestatie in Den Haag. De leerkrachten die niet staken zullen andere werkzaamheden op school verrichten. Kinderopvang Mundo is deze dag wel geopend. 

Met vriendelijke groet,  

Mariëlle van der Schoor