Terug naar overzicht

Nationale voorleesdagen op Het Windas

Van 23 januari tot 2 februari zijn in Nederland de Nationale voorleesdagen. Op veel Nederlandse basisscholen wordt dan extra aandacht gegeven aan voorlezen. Ook Het Windas doet hier aan mee.

Op woensdag 23 januari openen wij de voorleesdagen. Die dag wisselen de leerkrachten heel eventjes van groep om in een andere klas voor te lezen. Bovendien is er in het lokaal van de Mundo een boekenmarkt van Post Scriptum. Hier kunt u vanaf kwart voor 12 tot half 2 de leukste (voor)leesboeken kopen.

De rest van de dagen wordt er in de klassen nog meer aandacht aan het (voor)lezen besteed dan anders.  Kinderen mogen zelf de klas voorlezen of lezen juist klasgenoten of kinderen uit een lagere groep voor. Ook komen er opa’s, oma’s of ouders voorlezen.

Natuurlijk kunt u thuis ook meedoen aan de voorleesdagen. Voorlezen is niet alleen leuk maar speelt ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is.

En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan
In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen.
Maar ook zeker het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. Dat geldt trouwens niet alleen maar voor de jongste kinderen. Ook oudere kinderen kunnen nog erg genieten van voorlezen.

Genoeg redenen dus om een mooi (nieuw) boek erbij te pakken om samen met uw kind(eren) te gaan lezen. Of misschien kan uw kind al zo goed lezen dat het u kan voorlezen!