Terug naar overzicht

Nieuwsbrief nr. 1

In deze nieuwsbrief stellen enkele nieuwe collega’s zich voor, leest u veel nieuws uit de groepen en leest u iets over NPO-gelden. 

Hieronder het stukje uit de nieuwsbrief

NPO op Het Windas

Het onderwijs heeft al een lange tijd te maken met de coronacrisis. Dat heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren in Nederland. 

Sommigen hebben een leervertraging opgelopen of zijn minder gemotiveerd geraakt. Anderen hebben juist een groeispurt gemaakt. Hoe dan ook, leerlingen verdienen alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. 

Het Nationaal Programma Onderwijs geeft ondersteuning aan scholen om vertragingen te beperken en in te halen. De regering besteedt hiervoor de komende tweeënhalf jaar € 8,5 miljard extra aan het onderwijs. Elke school krijgt een ander bedrag. Het bedrag is afhankelijk van de ingeschatte achterstanden door de overheid. 

Voor de zomervakantie hebben wij een schoolscan gemaakt op Het Windas. Hierin hebben we zichtbaar gemaakt hoe onze kinderen op het gebied van cognitie en gedrag ervoor staan. Gelukkig zien wij hier op school een beperkte sprake van leerachterstanden en – vertragingen. Toch zijn er wel degelijk leerlingen die op emotioneel of cognitief hinder hebben ondervonden. Deze kinderen zullen we extra ondersteunen. In een uitgewerkt plan hebben wij op detailniveau beschreven hoe en welke leerlingen wat nodig heeft en wat leraren nodig hebben om dit zo goed mogelijk te doen.  

Omdat we aan ouders en de rest van de buitenwereld willen laten zien wat we met de extra subsidie doen hebben wij een overzichtskaart gemaakt. In de volgende links vindt u de nieuwsbrief en de bijlage over de NPO-gelden.