Overblijf

Tussen de middag is er de mogelijkheid tot overblijven. Voor de kinderen die overblijven wordt de lunch door school verzorgd. Zij hoeven geen eten en drinken mee te nemen. De school zorgt voor brood, beleg, drinken en fruit. Na het eten zijn er diverse speel- en ontspanningsmogelijkheden voor de kinderen.

De hoofdleidster is een professionele kracht van de kinderopvang Mundo, die samen met overblijfleidsters dit beheert. De leidsters hebben hiervoor een speciale cursus gevolgd. Om het overblijven zo rustig mogelijk te laten verlopen zijn er duidelijke regels opgesteld. Van de ouders van de overblijvers wordt verwacht dat zij deze regels met hun kinderen bespreken. Aan het eind van elk schooljaar kunt u via een inschrijvingsformulier aangeven, welke vaste dagen uw kind in het nieuwe schooljaar overblijft. Aanmelden voor incidenteel overblijven, gebeurt via het whiteboard bij de klas of telefonisch voor schooltijd (010 4700245).

Regelmatig wordt een beroep gedaan op ouders om te helpen bij activiteiten voor de overblijvers. Aan het begin van het schooljaar wordt geïnventariseerd welke ouders zich hiervoor beschikbaar stellen.

Knipkaarten voor 10 of 20 maal overblijven kosten resp. € 20,- en € 40,- en zijn verkrijgbaar bij de overblijfleidsters op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Komt u dan wel 15 minuten voor aanvang van de overblijf of om 13.00 uur. Overblijven zonder strippenkaart kost € 2,50 per keer.

Graag het overblijfgeld in een envelop voorzien van naam aan de groepsleerkracht geven.