Terug naar overzicht

Ook Het Windas staakt!

Betreft: staking 5 oktober

Beste ouders en/of verzorgers,

De afgelopen tijd is door vakbonden, de werkgeversorganisatie en door ‘PO in actie’  hard gewerkt om de problematiek aan te kaarten in Den Haag. Iedereen zegt de problematiek, zoals werkdruk, ongelijke salarissen met voortgezet onderwijs en het te verwachten forse lerarentekort, serieus te nemen maar er is tot op heden nog niets concreets toegezegd.
Niks doen is geen optie. Iedereen gaat vroeg of laat de gevolgen van het lerarentekort voelen, als we ons nu niet als één front laten horen.
Het is noodzakelijk ons prachtige vak aantrekkelijk te maken voor mensen met een onderwijspassie om tekorten af te wenden en te kunnen blijven bouwen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

PO in actie heeft voor 5 oktober een landelijke staking aangekondigd. Ons bestuur Primo Schiedam en ons leerkrachtenteam van Het Windas staan achter de doelstellingen van PO in actie.

Het team van Het Windas heeft besloten mee te doen met deze landelijke actie.

De leerkrachten gaan op 5 oktober naar Den Haag en de school zal dicht zijn.
Mundo peuters en de Mundo kinderopvang zullen gewoon geopend zijn.

Het schoolkamp groep 8 zal in volle bezetting doorgaan.

Mocht u, onverhoopt, geen opvang kunnen vinden dan kunt u gebruik maken van onze BSO Mundo. U kunt via het servicebureau contact opnemen 010-2461133.
Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

 

Mariëlle van der Schoor

Directeur obs Het Windas