Windas Friends Forever

Nieuws WFF juni 2021:
Het schooljaar is bijna afgelopen. Een vreemd jaar waarin culturele uitstapjes moeilijk waren en zelfs een hele tijd onmogelijk. Gelukkig kon de stichting nog wel een flinke financiële bijdrage leveren aan de 8 nieuwe moestuintafels.  8 mooie nieuwe moestuintafels die het mogelijk maken dat de kinderen op hun eigen hoogte hun plantje en het groeiproces kunnen bekijken.

WFF wil juist die activiteiten blijven ondersteunen zodat onze Windas kinderen de tijd van hun leven hebben in hun basisschool periode. Wij zijn alle ouders die ons hierbij steunen heel dankbaar.

Ouders die dit nog niet gedaan hebben of misschien wel van plan waren, willen we bij deze het zetje geven om  € 25 over te maken

naar Stichting Windas Friends Forever, rekeningnummer NL61INGB0007083511.
WFF hoopt op veel nieuwe donateurs en mooie projecten.

Namens WFF
Jan Stijger

Om alle kinderen op Het Windas iets extra’s te kunnen bieden, richtte onze oud-directeur Jan Stijger de stichting Windas Friends Forever (Stichting WFF) op. De stichting wil ervoor zorgen dat er op Het Windas blijvend onderscheidende projecten op het gebied van bijvoorbeeld kunst, cultuur en techniek, kunnen worden aangeboden. Deze projecten stimuleren de nieuwsgierigheid van kinderen en laten hen ‘proeven’ van de wereld om hen heen. Helaas zijn er in de afgelopen jaren steeds meer subsidies en vergoeding weggevallen. Stichting WFF wil daarom helpen, onder andere door deze projecten financieel te ondersteunen.

Word ook donateur

Windas Friends Forever wil de school financieel ondersteunen door zoveel mogelijk vrienden van Het Windas uit te nodigen om donateur te worden. Met donaties van € 25,- per vriend per jaar wil de stichting er samen met deze vrienden voor zorgen dat mooie, leerzame, maar vaak kostbare projecten structureel door kunnen gaan. Alle activiteiten die stichting WFF financieel ondersteund, worden in samenspraak met de school gekozen.

U wordt vriend van de stichting door u aan te melden via windas_wff@primoschiedam.nl en uw bijdrage te storten op bankrekening NL61INGB0007083511.

Meer weten?

Download de flyer

Reglement Windas Friends Forever

1. Het stichtingsbestuur is autonoom en onafhankelijk in haar functioneren zolang
    de statuten van de stichting nageleefd worden.
2. De directeur van obs Het Windas en het bestuur van de stichting kunnen
    voorstellen doen ten behoeve van de in de statuten genoemde doelen.
3. De stichting informeert de leden van de stichting tweemaal per jaar over haar
    activiteiten.
4. Elke twee jaar organiseert de stichting een bijeenkomst op de school voor de leden
    om de binding met de stichting en de school te bevorderen.
5. De stichting maakt jaarlijks de balans op en communiceert dit met de leden
    van de stichting.