Terug naar overzicht

project SuperSchool

Project Superschool op basisschool Het Windas.

Basisschool Het Windas gaat dit schooljaar energiek en nieuwsgierig van start met het project ‘Windas Superschool’. Vorig schooljaar heeft het team kritisch de huidige visie van Het Windas onder de loep genomen. Tijdens dit project worden leerlingen uitgedaagd ook bouwstenen te leveren aan de vernieuwde visie van Het Windas.

Op maandag 29 augustus is het 2 weken gedurende project van start gegaan. De leerlingen worden geprikkeld door iets andere lessen aan te bieden. Zo staat iedere dag in het teken van een ander thema. Thema’s die aan bod komen, zijn; de geschiedenis van het onderwijs, wetenschap en techniek, filosofie, sport, cultuur, beweging en ontspanning, onderwijs in andere talen, media en beroepen. Ook wordt de school een dag ‘Overmeesterd’.

We starten de schooldag gezamenlijk op het plein. Wij onthullen op ludieke wijze hoe we deze dag les gaan geven.

Diverse partijen worden bij het project betrokken: het onderwijsmuseum, Mad Science, De Denkschool, maar er zijn ook ouders die in hun moedertaal les komen geven of iets over hun beroep komen vertellen.

Tevens zijn er kinderen die op andere scholen ‘stage’ gaan lopen en zijn er kinderen die de rol van de leerkracht overnemen en les gaan geven in een andere groep.

Alle leerlingen werken volgens de wijze van 21st Century Skills in groepjes aan hun visie van Het Windas. De leerlingen zullen hun visie aan alle ouders en geïnteresseerden op vrijdagmiddag 9 september presenteren.

Wij dagen ook u de ouders worden vervolgens ook uit mee te denken met onze visie/missie! Op maandag 19 en dinsdag 20 september organiseren we twee avonden waarop we met de ouders gaan bouwen aan het Windas.

We zien de opbrengsten enthousiast tegemoet!