Terug naar overzicht

Protocol basisonderwijs per 15 december 2020

Op 14 december jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het basis-(en voortgezet) onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt online
onderwijs aangeboden.
Het kabinet heeft een uitzondering benoemd voor kwetsbare leerlingen:

  • Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school bepaalt -waar nodig- samen met de gemeente welke leerlingen in deze categorie vallen. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers.
  • Kinderen van ouder(s) / verzorger(s) met een cruciaal beroep.
    Daar waar fysiek onderwijs gegeven wordt in het schoolgebouw, geldt onderstaand protocol.