Terug naar overzicht

Protocol basisonderwijs (versie 8 januari)

UPDATE 15 JANUARI
We verwachten zo snel mogelijk de nieuwe protocollen te publiceren. We wachten op de definitieve versie van het servicedocument van OCW. Zie de website van de PO-Raad voor meer informatie over de aanstaande wijzigingen.

UPDATE 12 JANUARI
Op 12 januari maakte premier Rutte bekend dat de sluiting wordt verlengd tot dinsdag 9 februari. De huidige uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen, examenkandidaten, praktijklessen en het vso blijven gehandhaafd.

UPDATE 8 JANUARI
Het protocol van 8 januari bevat drie belangrijke wijzigingen ten opzichte van de versie van 16 december:

  • Nieuw testbeleid 12-
  • Thuisblijfregels leerlingen
  • Quarantaineregels buitenland

UPDATE 16 DECEMBER
Op 14 december jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het basis- (en voortgezet) onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt online onderwijs aangeboden.

Het kabinet heeft een uitzondering benoemd voor kwetsbare leerlingen: 

– Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school bepaalt -waar nodig- samen met de gemeente welke leerlingen in deze categorie vallen. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers. 

– Kinderen van ouder(s) / verzorger(s) met een cruciaal beroep. 

Daar waar fysiek onderwijs gegeven wordt in het schoolgebouw, geldt onderstaand protocol. 

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.