Terug naar overzicht

Protocol opening basisonderwijs (versie 6 februari )

UPDATE 6 FEBRUARI
Op 6 februari zijn de protocollen aangepast naar aanleiding van de richtlijnen voor neusverkouden kinderen.

UPDATE 4 FEBRUARI
Vanaf maandag 8 februari gaan alle basisscholen weer volledig open. Dat heeft het kabinet besloten. Het protocol voor het regulier basisonderwijs en die voor het speciaal (basis)onderwijs zijn aangepast. 

Let op! Krijg je toch de oude versie te zien als je het protocol opent? Dat heeft te maken met de cache in je browser. Zorg dan dat je de pagina refresht (F5 of command + R). Je kunt het protocol ook rechtstreeks downloaden met het pijltje rechts in de balk.

De nieuwste richtlijn voor bron- en contactonderzoek is te vinden bij het RIVM. Deze richtlijn is al opgenomen in de huidige protocollen, maar in de nieuwe protocollen volgen mogelijk nog enkele aanscherpingen. Meer informatie is te vinden op de website van de PO-Raad.

Dit protocol is een handreiking voor de sector bij de heropening van scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.

Dit protocol is aangepast naar aanleiding van het laatste servicedocument van OCW van 3 februari jl. In dit servicedocument zijn de adviezen vanuit het Generiek Kader van de RIVM (waarin extra maatregelen en adviezen aan de GGD staan) opgenomen en wordt vanuit OCW aangegeven hoe het onderwijs vanaf het opengaan van de scholen op 8 februari a.s. moet/kan worden ingericht.