Terug naar overzicht

protocol per 11 januari 2022

In de volgende link vindt u het vernieuwde protocol wat wij op Het Windas gebruiken.

Wijzigingen per 11 januari 2022
• Het onderscheid in immuun en niet-immuun is vervallen.
• IV – 2: Geen quarantainemaatregelen bij 1 of 2 besmettingen in de klas; wel
quarantainemaatregelen bij 3 of meer besmettingen in een klas binnen 7 dagen.
• IV – 2: Bij een asymptomatische besmetting (zonder klachten) is de quarantaineperiode verlengd
van 72 uur/5 dagen naar 7 dagen.
• IV – 3: Klasgenoten van één of twee besmette leerlingen kunnen naar school indien klachtenvrij.
Zij laten zich wel testen bij (milde) klachten, ook bij neusverkoudheid. Bij milde klachten volstaat
een zelftest, bij zwaardere klachten moet de test afgenomen worden door de GGD. Bij 3 of meer
gevallen binnen 7 dagen in dezelfde klas, is er sprake van een uitbraak en dient het advies van de
GGD te worden gevolgd.