Terug naar overzicht

protocol per 3 december

In de volgende link kunt u het protocol vinden dat op Het Windas leidend is.

Kinderen met verkoudheidsklachten die passen bij COVID-19 blijven thuis, ook bij milde
verkoudheidsklachten. Attendeer ouders op de beslisboom, waarmee zij zelf kunnen
bepalen of leerlingen naar school kunnen of thuis moeten blijven.
Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie:
lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.