Terug naar overzicht

protocol volledig openen basisonderwijs 06-11-2020

Protocol basisonderwijs (versie november)

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.