Nieuws

​​​​​​​​​​Op deze pagina kunt u al het laatste nieuws van Het Windas vinden.​

Protocol basisonderwijs (versie 8 januari)

UPDATE 15 JANUARIWe verwachten zo snel mogelijk de nieuwe protocollen te publiceren. We wachten op de definitieve versie van het servicedocument van OCW. Zie de website van de PO-Raad voor meer informatie over de aanstaande wijzigingen. UPDATE 12 JANUARIOp 12 januari maakte premier Rutte bekend dat de sluiting wordt verlengd tot dinsdag 9 februari. De huidige […]

Lees meer...

Protocol basisonderwijs per 15 december 2020

Op 14 december jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het basis-(en voortgezet) onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt onlineonderwijs aangeboden.Het kabinet heeft een uitzondering benoemd voor kwetsbare leerlingen: Kwetsbare […]

Lees meer...

Kerst op Het Windas

De kerst heeft zijn intrede gedaan op Het Windas. Normaal vindt er elk jaareen versieravond plaats, maar door Coronamaatregelen heeft dit helaas niet kunnen plaatsvinden. De leerkrachten, medewerkers en stagiaires van Het Windas hebben de school versierd. Middels deze brief willen we u informeren over belangrijke zaken rondom het kerstfeest.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 4 is uit

In deze nieuwsbrief vindt u veel nieuws uit de groepen, een mooi artikel wat we op Het Windas met het schoolarrangement bedoelen en nieuws van de directie over de gesprekken met ouders en het rapport.

Lees meer...