Nieuws

​​​​​​​​​​Op deze pagina kunt u al het laatste nieuws van Het Windas vinden.​

Lessen over afval scheiden

We stellen je graag voor aan groep 6 van openbare basisschool Het Windas. 27 kinderen die zich in het afgelopen schooljaar enthousiast op het Schiedamse duurzaamheidslespakket Afval the Game hebben gestort. Met de opdrachten uit dit pakket worden de kinderen van A tot Z meegenomen in het belang van minder afval voor een beter milieu. […]

Lees meer...

Herfstgroet van de directeur

Beste ouders/verzorgers,  Afgelopen weken is er hard gewerkt in de klassen. Er is overal goed gewerkt aan de basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen. Er is dit jaar dubbel zoveel ondersteuning in de klassen. Hierdoor kunnen we dit en volgend schooljaar de kinderen weer een stevige basis geven na de lockdown.We hebben niet alleen hard […]

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 1

In deze nieuwsbrief stellen enkele nieuwe collega’s zich voor, leest u veel nieuws uit de groepen en leest u iets over NPO-gelden.  Hieronder het stukje uit de nieuwsbrief NPO op Het Windas Het onderwijs heeft al een lange tijd te maken met de coronacrisis. Dat heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren in Nederland.  Sommigen […]

Lees meer...

Richtlijn per 25 september 2021

Richtlijn basisonderwijs en speciaal basisonderwijs (versie 25 september) Deze richtlijn (voorheen β€˜protocol’) is een handreiking voor de sector.

Lees meer...