Nieuws

​​​​​​​​​​Op deze pagina kunt u al het laatste nieuws van Het Windas vinden.​

Nieuwsbrief nr. 2!

In deze goedgevulde nieuwsbrief aandacht voor de Sint en Kerstvoorbereiding. Lief en leed van Het Windas. Stellen nieuwe collega’s en het Eco-team zich voor. En een kijkje in de klassen en kamp groep 8.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 1!

In de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar weer mooie voorbeelden waar onze groepen mee bezig zijn. Waarom wij werken met ‘Kanjertraining’ en een nieuw rubriek: In de spotslights! Marijn verteld over de Kindergemeenteraad.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 6!

In deze nieuwsbrief veel verslagen, maar ook afscheidswoordjes van juf Marijke en juf Elsbeth. Belangrijke gebeurtenissen hebben we nog een keer vermeld in deze nieuwsbrief.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr 4!

In deze nieuwsbrief kunt u o.a. het vakantierooster vinden voor volgend schooljaar. Naast de nieuwsbrief vindt u in de andere twee bijlages gemeentepublicaties over het voetpad achter de school en een stopverbod bij de hoofdingang. 

Lees meer...