Nieuws

​​​​​​​​​​Op deze pagina kunt u al het laatste nieuws van Het Windas vinden.​

protocol opening basisonderwijs (versie 4 februari 2021)

Dit protocol is een handreiking voor de sector bij de heropening van scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Dit protocol is aangepast naar aanleiding van het laatste servicedocument van OCW van 3 februari jl. In dit servicedocument zijn de […]

Lees meer...

Wie zijn “The Masked Voorlezers” van Het Windas?

The Masked Voorlezer OBS het Windas, aflevering 1Hallo kinderen van Het Windas! Dit is aflevering één van het eerste seizoen van The Masked Voorlezer van OBS het Windas! Weet jij wie er achter de maskers verstopt zit?! Aan het eind van de week kun je jouw namenlijst opsturen naar: obshetwindas@gmail.com en wie weet win jij […]

Lees meer...

Protocol basisonderwijs (versie 8 januari)

UPDATE 15 JANUARIWe verwachten zo snel mogelijk de nieuwe protocollen te publiceren. We wachten op de definitieve versie van het servicedocument van OCW. Zie de website van de PO-Raad voor meer informatie over de aanstaande wijzigingen. UPDATE 12 JANUARIOp 12 januari maakte premier Rutte bekend dat de sluiting wordt verlengd tot dinsdag 9 februari. De huidige […]

Lees meer...

Protocol basisonderwijs per 15 december 2020

Op 14 december jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het basis-(en voortgezet) onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt onlineonderwijs aangeboden.Het kabinet heeft een uitzondering benoemd voor kwetsbare leerlingen: Kwetsbare […]

Lees meer...