Terug naar overzicht

aanvullende maatregelen coronavirus op Het Windas

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag 12 maart 2020 zijn er twee nieuwe updates van het RIVM geweest en een persconferentie van onze premier Rutte rond het Coronavirus. Wij proberen deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk van het schoolleven op Het Windas. 

De eerder gecommuniceerde afspraken blijven van kracht: 

  • Was de handen vaak met water en zeep. Minimaal 30 seconden.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg.
  • Wij geven elkaar voorlopig geen hand. 

Vanmiddag heeft premier Rutte aangekondigd dat de scholen de komende tijd open blijven, maar dat personeel en kinderen met klachten thuis moeten blijven Als aanvullende maatregel adviseert het RIVM in alle gevallen thuis te blijven wanneer je (lichte) luchtweg- of verkoudheidsklachten en/of koorts hebt. Bij deze klachten willen wij u vragen uw kind thuis te houden. Informeer Het Windas hierover en bel met de huisarts als de klachten erger worden.

Wij kunnen niet inschatten of we de uitspraak: ‘Het Windas stuurt nooit klassen naar huis’ in deze tijden kunnen waarmaken.

Wij zullen zo min mogelijk externen binnen onze school uitnodigen en een aantal activiteiten tijdelijk stopzetten waarbij wij gebruik maken van mensen buiten de school. 

Zo draaien we geen bibliotheek, hebben we geen schooltuinen en gaan we niet naar uitjes zoals musea ed. De grote evenementen zoals het schoolvoetbal zullen worden afgelast.

Wel zullen we onze stagiaires nodig hebben om de groepen te blijven bemannen en zullen we de overblijf continueren. Wij vragen kinderen alleen over te laten blijven als dit echt noodzakelijk is. 

U als ouder vragen we om niet in de gangen te komen en/ of  zo kort mogelijk in de school aanwezig te zijn. 

In de komende dagen kan de situatie veranderen. We vragen u de berichtgeving goed te blijven volgen. Voor vragen rondom de situatie op school, zijn wij tijdens schooluren bereikbaar. Wij verwijzen u voor algemene informatie naar de Rijksoverheid, het RIVM, en voor de ontwikkelingen in de regio naar onderstaande websites:

Wij houden de lokale, regionale en landelijke berichtgeving goed in de gaten. Als er nieuwe situaties ontstaan waarmee Het Windas rekening moet houden, dan zullen wij hiernaar handelen en u daarvan op de hoogte stellen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande maatregelen zijn, dan informeer ik u daar zo snel mogelijk over.

Met vriendelijke groet,

Mariëlle van der Schoor