Terug naar overzicht

Intercom bij het hek

Wij zijn een school waar de afstand tussen ouders en leerkrachten klein is. Normaal kunt u altijd even binnenlopen, kort aan de deur iets doorgeven of de leerkracht na school aanspreken.  In deze Coronatijden kan dat niet en zien we dat jullie je netjes houden aan het niet naar binnenkomen. 

Sinds vrijdag 13 november hebben we naast de hoofdingang een intercom. 
Op de intercom zitten twee knoppen. Eén voor Het Windas en één voor BSO Het Windas. Wanneer u de knop indrukt zal de telefoon afgaan in de school. BSO Het Windas heeft haar eigen telefoon. 
Helaas is het nog steeds niet de bedoeling dat er ouders op het schoolplein, of in de school komen. Alleen bij hoge uitzondering zullen er ouders, of externen toegang tot de school krijgen.
Wel kunt u nu laten weten dat u onder schooltijd voor de deur staat voor bijvoorbeeld een tandarts afspraak.