Windas Xtra

Op Het Windas willen wij zorg bieden aan alle leerlingen. Niet alleen aan de kinderen die uitvallen, maar ook aan de kinderen die juist wat meer aankunnen en behoefte hebben aan meer uitdaging willen wij passend onderwijs bieden. Dit doen we bij Windas Xtra.

windasXtra 1

Voor het welbevinden van deze kinderen vinden wij het belangrijk dat zij af en toe kunnen samenwerken met kinderen die op hetzelfde denk- en intelligentieniveau functioneren.

In het schooljaar 2013-2014 zijn wij gestart met twee groepen meer- en hoogbegaafde leerlingen. Eén groep is samengesteld met leerlingen uit groep 5/6 en één groep met leerlingen uit groep 7/8. Zij krijgen een gedeelte van de woensdagochtend om de week les buiten de groep. De rest van de week zitten de leerlingen in hun eigen groep met leeftijdgenootjes.

De kinderen werken in deze groep op een andere manier en aan andere opdrachten dan in de eigen klas. Ze krijgen bij Windas Xtra verrijkingswerk. Door verrijking toe te passen kunnen deze leerlingen zich ontplooien en hun capaciteiten benutten. Ook meer- en hoogbegaafde kinderen moeten leren, ook zij weten niet zo maar alles.

Het verrijkingswerk bij Windas Xtra bestaat onder andere uit:

  • Rekenen en wiskunde
  • Techniek en wetenschap
  • Taal
  • Logisch redeneren
  • Filosofie
  • Leren leren

Als school hebben wij criteria opgesteld waar de deelnemende leerlingen aan moeten voldoen. Deze criteria zijn meetbaar zoals de resultaten bij methodegebonden toetsen en Cito-scores, maar ook werkhouding en zelfstandigheid spelen een grote rol.