Mundo

Onze buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Mundo kinderopvang. Deze opvang kan plaatsvinden voor schooltijd (voorschoolse opvang), na schooltijd (naschoolse opvang), op vrije dagen van de school en in de schoolvakanties.
De opvang geschiedt in een daarvoor ingerichte ruimte. Vanaf 07.00 uur tot de school begint worden de kinderen opgevangen. Na schooltijd is dat tot 18.30 uur. U dient zelf voor de inschrijving te zorgen.
Kijkt u voor meer informatie op de Mundo website. Hier leest u ook hoe u uw kind kunt inschrijven.