Zorg

De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier. Sommige kinderen hebben een langere tijd nodig om iets te kunnen leren. Er zijn ook leerlingen die maar weinig tijd nodig hebben om hele grote leerstappen te kunnen maken. Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling, werkhouding en door het milieu en de cultuur waar onze leerlingen in opgroeien.

Het is onze taak om het onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn of haar recht komt, ongeacht de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Hoe wij dit doen, kunt u nalezen in ons ondersteuningsplan en schoolondersteuningsprofiel.

Ondersteuningsplan

Schoolondersteuningsprofiel