Voor ouders

Een goed contact tussen school en thuis is belangrijk. Wij doen er daarom alles aan om u zoveel mogelijk te betrekken bij wat er op school gebeurt. Regelmatig contact tussen de leerkrachten en u als ouder, zorgt ervoor dat we samen het beste uit uw kind halen.

Wij stellen uw ouderbetrokkenheid erg op prijs. U kunt op verschillende manieren meedenken of -helpen. Dit kan bijvoorbeeld via de ouderraad of de medezeggenschapsraad. We vinden het ook fijn als u samen met andere ouders/verzorgers meehelpt tijdens een van de activiteiten voor de kinderen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de ‘ouderhulplijst’ mee waarop u kunt aangeven bij welke activiteit(en) u wilt helpen.

Eind 2016 kregen we de inspecteur van onderwijs op bezoek. In het volgende document kunt u de complimenten en de aanbevelingen lezen.

Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek