Sociale veiligheid

Op Het Windas hechten wij veel waarde aan een veilig klimaat. Wij wensen dat alle kinderen, ouders
en medewerkers zich dermate veilig voelen dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het onderstaande beleidsplan leest u hoe wij dit vormgeven.

Beleid Sociale Veiligheid