Communicatie met ouders

Wij hechten veel waarde aan een goede informatievoorziening aan ouders. Niet alleen over de voortgang van uw kind, maar ook over de gang van zaken op school.

De voortgang en het onderwijs van uw kind bespreken we middels persoonlijk contact, tijdens 10-minutengesprekken en informatieavonden. U kunt ons altijd aanspreken als u iets wilt bespreken. Indien gewenst zullen we dan een afspraak maken, zodat we voldoende tijd voor u hebben.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een informatieboekje. Neemt u deze goed door, het bevat praktische informatie over het lopende schooljaar. Om de veertien dagen geven we een nieuwsbrief uit met daarin het laatste nieuws. Foto’s en nieuws zijn ook terug te vinden op deze website.

Bekijk hier al het nieuws