Communicatie met ouders

Wij hechten veel waarde aan een goede informatievoorziening aan ouders. Niet alleen over de voortgang van uw kind, maar ook over de gang van zaken op school.

De voortgang en het onderwijs van uw kind bespreken we middels persoonlijk contact, tijdens 10-minutengesprekken en informatieavonden. U kunt ons altijd aanspreken als u iets wilt bespreken. Indien gewenst zullen we dan een afspraak maken, zodat we voldoende tijd voor u hebben.

In de eerste fase van het schooljaar zijn er kind- en verwachtingsgesprekken met de ouders. Vervolgens is er een eerste (in februari) en tweede rapport aan het einde van het schooljaar. We hebben dus twee rapporten en drie gespreksmomenten.

In het eerste gesprek staat centraal wat u of het kind denkt over dit schooljaar; hoe kan de leerkracht het kind goed helpen, wat gaat goed, wat vinden ouders belangrijk. Daarna volgt in februari het gesprek over het eerste rapport. Dat is een gesprek met ouders en leerkracht. Met het kind volgt in die periode een tussenevaluatie om te kijken hoe de verwachtingen van het eerste gesprek in de praktijk uitvallen. Aan het eind van het schooljaar volgt er, wederom alleen met het kind, een eindevaluatie. Over het tweede en dus het laatste rapport is er een gesprek als de ouders of de leerkracht dat wensen.

Aan het begin van het schooljaar kunt u alle informatie op de website en in de Parro-app lezen. Neemt u deze goed door, het bevat praktische informatie over het lopende schooljaar. Eens in de maand geven we een nieuwsbrief uit met daarin het laatste nieuws. Foto’s en nieuws zijn ook terug te vinden op de Parro-app.