Communicatie met ouders

Wij hechten veel waarde aan een goede informatievoorziening aan ouders. Niet alleen over de voortgang van uw kind, maar ook over de gang van zaken op school.

De voortgang en het onderwijs van uw kind bespreken we middels persoonlijk contact, tijdens 10-minutengesprekken en informatieavonden. U kunt ons altijd aanspreken als u iets wilt bespreken. Indien gewenst zullen we dan een afspraak maken, zodat we voldoende tijd voor u hebben.

In de eerste fase van het schooljaar zijn er kind- en verwachtingsgesprekken met de ouders. Vervolgens is er een eerste (in februari) en tweede rapport aan het einde van het schooljaar. We hebben dus twee rapporten en drie gespreksmomenten.

In het eerste gesprek staat centraal wat u of het kind denkt over dit schooljaar; hoe kan de leerkracht het kind goed helpen, wat gaat goed, wat vinden ouders belangrijk. Daarna volgt in februari het gesprek over het eerste rapport. Dat is een gesprek met ouders en leerkracht. Met het kind volgt in die periode een tussenevaluatie om te kijken hoe de verwachtingen van het eerste gesprek in de praktijk uitvallen. Aan het eind van het schooljaar volgt er, wederom alleen met het kind, een eindevaluatie. Over het tweede en dus het laatste rapport is er een gesprek als de ouders of de leerkracht dat wensen.

Aan het begin van het schooljaar kunt u alle informatie op de website en in de Windasapp lezen. Neemt u deze goed door, het bevat praktische informatie over het lopende schooljaar. Eens in de maand geven we een nieuwsbrief uit met daarin het laatste nieuws. Foto’s en nieuws zijn ook terug te vinden op de Windasapp.

Wij hebben onze eigen school app! Hiermee houden we u op de hoogte van alle communicatie vanuit de school naar de ouders. Deze app omvat onder andere een digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie en nog veel meer. Wij nodigen u uit om snel een kijkje te nemen!  Wat moet u hiervoor doen?

Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play Store (Android).

Download deze app:
iOS: https://apps.apple.com/nl/app/basisschool-app/id1279252614?uo=4

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concapps.basisschoolinapp

Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’. Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze wijze installeert u onze school app op uw telefoon. U ontvangt ook een persoonlijke login-activatiemail. 

Waarom hebben we voor een app gekozen? 

Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte blijft van de informatie van onze school. Met een app bent u in staat om zeer eenvoudig de info tot u te nemen, op een moment dat het u schikt. Wij zullen deze app als eerste communicatievorm gaan gebruiken. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de app altijd de meest recente en juiste informatie bevat.

Wij zijn van plan u pushberichten te sturen. Dit is een ideale manier om u snel te kunnen bereiken met een korte boodschap. Wij willen u daarom verzoeken om de rechten hiervoor aan te laten staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen dat we pushberichten niet onnodig vaak zullen gebruiken.

Het communiceren via deze app is ook volledig AVG-Proof! De informatie van uw kind(eren) is goed beveiligd en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen kind in dezelfde klas hebben zitten. Uiteraard bent u nog steeds vrij om bij ons aan te geven of uw kind wel of niet op de foto mag!

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u net zo enthousiast bent met deze ontwikkeling als dat wij zijn.