Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met onderwijsorganisatorische en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Ze is bevoegd over alle zaken, de school betreffende, voorstellen te doen aan het schoolbestuur. De bevoegdheden staan omschreven in het medezeggenschapsreglement. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en teamleden. Voor onze school zijn dat 3 personeelsleden en 3 ouders. Om de twee jaar wordt de ouderafvaardiging door de ouders zelf gekozen. De verkiezingen worden volgens wettelijke regels gehouden en door een kiescommissie georganiseerd.

Vragen, opmerkingen, ideeën en/of suggesties aan de MR kunt u via het volgende e-mailadres mailen: MR_windas@primoschiedam.nl

Voorzitter:
Kari Klink

Ouderleden: 
Katja Hristic
Gulhan Girgin
Teamleden:
Wessel van Kralingen
Mariette Valkenburg
Coen Ronteltap

Directeur:
Mariëlle van der Schoor

Notulen:

Notulen MR 29 januari 2019

Notulen MR 30 oktober 2018

Notulen MR 25 september 2018

Notulen MR 19 juni 2018

Notulen MR 20 maart 2018

Notulen MR 16 januari 2018

Notulen MR 24 oktober 2017

Notulen 11 oktober 2016

Notulen 17 januari 2017

Notulen 7 februari 2017

Notulen 18 april 2017

Notulen 20 juni 2017

Bekijk hier al het nieuws