Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met onderwijsorganisatorische en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Ze is bevoegd over alle zaken betreffende de school om voorstellen te doen aan het schoolbestuur. De bevoegdheden staan omschreven in het medezeggenschapsreglement. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en teamleden. Voor onze school zijn dat 4 personeelsleden en 4 ouders. Om de twee jaar wordt de ouderafvaardiging door de ouders zelf gekozen. De verkiezingen worden volgens wettelijke regels gehouden en door een kiescommissie georganiseerd.

Vragen, opmerkingen, ideeën en/of suggesties aan de MR kunt u via het volgende e-mailadres mailen: MR_windas@primoschiedam.nl

Voorzitter:
Robert Boogaard

Ouderleden: 
Michelle de Zeeuw-Reevers
Wolter Scheelings
Annelies Moltzer
 
Teamleden:
Miranda Bender
Anouk Blanken
Coen Ronteltap
Marian van Ravenzwaaij

Directeur:
Mariëlle van der Schoor

Hierbij stellen we de ouders voor van de MR

Mijn naam is Michelle de Zeeuw-Reevers en onze dochter gaat naar school op het Windas. In het dagelijks leven ben ik senior legal counsel bij een grote vakantieaanbieder in Europa. We wonen met veel plezier in Schiedam en sinds 2022 neem ik als ouder-lid deel aan de Medezeggenschapsraad van het Windas. Op die manier kan ik een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van de school. De komende jaren denk ik vanuit de MR graag mee over de punten waar het Windas bekend om staat: een goede sfeer, een hoge kwaliteit van onderwijs en een veilige schoolomgeving. Dit zodat de kinderen en ouders zich prettig voelen binnen het Windas, daar zichzelf kunnen zijn en zich gehoord voelen. Binnen de MR zal ik mij dan ook inzetten voor de belangen van de kinderen en hun ouders. Daarbij hoor ik graag van andere ouders wat belangrijk is voor hun kind en voor hen op het Windas.

Ik ben Wolter Scheelings. Ik woon samen met Nanda en ik ben de vader van Eline (groep ½ de Bijen) en Imke (vanaf december op Het Windas). In het dagelijks leven ben ik teamleider bij een afvalinzamelbedrijf. Sinds begin 2019 neem ik zitting in de MR. Mijn motivatie hiervoor is dat ik graag mee wil denken over het beleid van Het Windas. Dit om de kwaliteit van de school te kunnen borgen en eventueel te verbeteren. Voor mij is het belangrijkste uitgangspunt hierbij dat de kinderen altijd centraal staan. Zij moeten ten slotte de tijd van hun leven hebben op Het Windas.Mocht je MR gerelateerde zaken hebben, schroom dan niet om mij of een van de andere MR leden aan te spreken.

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Robert Boogaard en sinds maart 2019 lid van de Medezeggenschapsraad van het Windas. Dit als ouder, ik ben vader van twee zoons. Medezeggenschap is voor mij een mooie en plezierige manier om betrokken te zijn bij het Windas. Het biedt de kans mee te denken en beslissen over belangrijke zaken zoals de visie op onderwijs, de huisvesting, de aanschaf van lespakketten en de financiën. Het belang van de kinderen en de ouders staan daarbij voor mij voorop. Ik wil u daarom ook van harte uitnodigen om zaken die naar uw idee aandacht van de Medezeggenschapsraad verdienen met mij te delen.
Sinds 2001 woon ik in Schiedam, achtereenvolgens in Groenoord, de Vogelbuurt en vanaf april dit jaar in de Schiedamse Meesters. Ik ben projectleider/senior adviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Mijn hobby’s zijn krav maga, schaken en lezen maar als kersverse eigenaar van een nieuwbouwhuis heb ik ook klussen aan dit lijstje toe kunnen voegen.
Ik hoop als lid van de MR veel voor u te kunnen betekenen.

Mijn naam is Annelies Moltzer en ik ben moeder van drie kinderen op ’t Windas. Deelnemen aan de MR is voor mij een mooie manier om mee te mogen denken over het beleid van de school. Beleid dat voor ieder kind en daarmee ook de ouders/ verzorgers van belang is. Ieder kind is immers uniek en heeft eigen behoeften. ’t Windas gunt ieder kind de tijd van zijn leven. Graag zet ik mij via de MR hiervoor in.
In het dagelijks leven werk ik als fysiotherapeut in de geriatrische revalidatie en met (jong)volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Fietsen en lezen doe ik graag in mijn vrije tijd.