Ouderbijdrage

De ouderraad stelt ieder jaar de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar, onder goedkeuring van de ouders, vast. Het geld van de vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten, zoals het schoolreisje, de sportdag, Sinterklaas en Kerst te bekostigen.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is 45 euro.
U ontvangt jaarlijks via Parro een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage.
Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met de
administratie(administratie.windas@primoschiedam.nl) of met Mariëlle van der Schoor.
Als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen voldoen, kunnen zij een beroep doen op het Jeugdfonds. Op school is een brochure verkrijgbaar waarin de criteria staan beschreven.