Ouderbijdrage

De ouderraad stelt ieder jaar de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar, onder goedkeuring van de ouders, vast. Het geld van de vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten, zoals het schoolreisje, de sportdag, Sinterklaas en Kerst te bekostigen.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is 45 euro.
Wij vragen u daarom 45 euro (per kind) over te maken op bankrekeningnummer:
NL69ABNA0240112148 t.n.v. obs Het Windas.
Wilt u hierbij de naam van uw kind en de groep vermelden?
Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met de
administratie(administratie.windas@primoschiedam.nl) of met Mariëlle van der Schoor.
Naast de vrijwillige ouderbijdrage is het mogelijk de school extra te steunen middels onze
steunstichting: Windas Friends Forever. Windas Friends Forever zorgt dat wij jaarlijks extra
budget voor kunst, cultuur en techniek hebben.
U kunt donateur worden door een bedrag over te maken van 25 euro op
NL61INGB0007083511 t.n.v. Windas Friends Forever.
Als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen voldoen, kunnen zij een beroep doen op het Jeugdfonds. Op school is een brochure verkrijgbaar waarin de criteria staan beschreven.