Ouderbijdrage

De ouderraad stelt ieder jaar de ouderbijdrage voor het schooljaar, onder goedkeuring van de ouders, vast. In september ontvangt u een acceptgiro voor het komende schooljaar. Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten, zoals het schoolreisje, de sportdag, Sinterklaas en Kerst te bekostigen. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is 45 euro. U kunt dit bedrag storten op gironummer: 2438700 t.n.v. Het Windas inzake ouderraad.
Als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen voldoen, kunnen zij een beroep doen op het Jeugdfonds. Op school is een brochure verkrijgbaar waarin de criteria staan beschreven.