Overige adressen

​Stichting Openbaar Primair Onderwijs Schiedam (PRIMO)
Burg. van Lierplein 77
3134 ZB  Vlaardingen
010 – 426 04 46
of mail naar info@primoschiedam.nl​
www.primoschiedam.nl
Algemeen directeur: de heer P. Jonkers

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam
010 – 2461133
info@kinderopvangmundo.nl

Advies en meldpunt kindermishandeling
Glashaven 66
3011 XK Rotterdam
010 – 4128110

GGD Nieuwe Waterweg-Noord (afd. jeugdgezondheid)
Van Hogendorplaan 501
3135 BP Vlaardingen
010 – 2488080​​