Stage lopen op Het Windas

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan het opleiden van aankomende leraren en onderwijsassistenten. Daartoe bieden we elk schooljaar een aantal stageplekken aan. Deze zijn bij voorkeur gereserveerd voor opleidingen die studenten voorbereiden op een beroep in het basisonderwijs.

Opleiding tot leerkracht (pabo):

We werken samen met de Hogeschool Rotterdam om toekomstige leerkrachten op te leiden. Onze leerkrachten (werkplekbegeleiders) zijn hiervoor gecertificeerd. We hebben een schoolopleider die de studenten begeleidt. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de instituutopleider van de pabo. Zo zorgen wij voor een optimale begeleiding van de studenten op weg naar het vak van leerkracht.

Bij het beoordelen van stageaanvragen zijn de volgende punten voor ons van belang:

· Er is ruimte op school om een stagiair te plaatsen. Studenten van de Hogeschool Rotterdam gaan hierbij altijd voor.
· Er is een leraar op Het Windas beschikbaar om als werkplekbegeleider te fungeren.
· De student is bezig met een opleiding die hem/haar opleidt voor een baan in het basisonderwijs.
· De stageopdrachten van de student zijn uitvoerbaar in de dagelijkse praktijk van Het Windas en passen binnen de visie van de school.
We hebben ieder jaar ruimte voor lio-stagiars en zij-instromers. Ook deeltijdstudenten zijn van harte welkom.

Opleiding tot onderwijsassistent:

Wij bieden een aantal stageplaatsen aan voor onderwijsassistentes. Bij voorkeur studenten van Albeda Vlaardingen. Onze schoolopleider is gecertificeerd examinator, waardoor de studenten binnen onze school de examens kunnen doen.

Maatschappelijke stages:

Regelmatig krijgen we verzoeken van leerlingen uit het voortgezet onderwijs voor een maatschappelijke stageplek. Voor de maatschappelijke stages betekent dit dat de mogelijkheid geboden wordt om de conciërge op school te ondersteunen bij werkzaamheden. Jaarlijks is er echter een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Snuffelstage

Leerlingen van het voortgezet onderwijs die overwegen de pabo of de opleiding tot onderwijsassistent te volgen, krijgen op Het Windas de mogelijkheid een dagje mee te draaien en te ervaren hoe het werken op een basisschool is.

Een onderzoek uitvoeren op Het Windas

We ontvangen jaarlijks vele aanvragen voor deelname aan onderzoeken. Als school kunnen we niet op al deze aanvragen ingaan. We geven de voorkeur aan praktijkonderzoek, dat uitgevoerd wordt door studenten die op onze school stage lopen.

Daarnaast streven we ernaar jaarlijks aan minimaal één extern onderzoeksproject deel te nemen. Bij het beoordelen van aanvragen voor extern onderzoek, zijn de volgende punten voor ons van belang:
· Leerlingen en leraren ondervinden op de korte en de lange termijn geen schade als gevolg van het onderzoek.
· De uitvoering van het onderzoek vindt voornamelijk plaats buiten lestijden.
· De uitvoering van het onderzoek heeft geen invloed op de werklast van de leraar, tenzij hij/zij hiervoor vanuit de middelen van het onderzoek gefaciliteerd kan worden.
· Het onderzoek conflicteert niet met onze visie en het schoolbelang.
· Het onderzoek levert de school iets op en/of heeft een duidelijk aanwijsbaar maatschappelijk belang.

Solliciteren op een stageplaats

Graag ontvangen we een mail met informatie over de stage en een korte CV/motivatie.

De schoolopleider kijkt of er een stageplaats beschikbaar is en nodigt indien mogelijk de student uit voor een intakegesprek.
Vervolgens zal er een kennismaking zijn met de werkplekbegeleider. Op basis van dit gesprek bepalen we of we definitief tot plaatsing overgaan.

Voor meer informatie en stagesollicitaties kunt u mailen naar:

Anouk Blanken,

Schoolopleider Het Windas schoolopleider.windas@primoschiedam.nl