Vakanties en verlof

Vakanties en studiedagen schooljaar 2021– 2022

Studiedag:

woensdag 15-09-2021

Herfstvakantie:

maandag 18-10 t/m vrijdag 22-10-2021

Studiedag:

woensdag 10-11-2021

Sinterklaasviering (’s middags vrij):

vrijdag 3 december 2021

Kerstviering:

woensdag 22-12-2021 (12.00 uur vrij; eind van de middag/begin avond kerstviering)

Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen):

vrijdag 24-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022

Voorjaarsvakantie (inclusief studiedag):

vrijdag 25-02 t/m vrijdag 04-03-2022

Goede Vrijdag:

vrijdag 15-04-2022

Tweede Paasdag:

maandag 18-04-2022

Meivakantie:

maandag 25-04 t/m vrijdag 06-05-2022

Hemelvaartvakantie:

(inclusief studiedagen): maandag 23-05 t/m vrijdag 27-05-2022

Tweede Pinksterdag:

maandag 06-06-2022

Studiedag:

dinsdag 21-06-2022

Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen):

donderdagmiddag 07-07 t/m vrijdag 19-08-2022

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2022 -2023

 

Vakanties en studiedagen schooljaar 2022– 2023

Studiedagen:

maandag 19-09-2021 en dinsdag 20-09-2022

Herfstvakantie (inclusief studiedag):

maandag 24-10-2022 t/m maandag 31-10-2022

Sinterklaasviering (’s middags vrij):

maandag 5 december 2022

Kerstviering:

woensdag 21-12-2022 (12.00 uur vrij; eind van de middag/begin avond kerstviering)

Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen):

donderdagmiddag 22-12-2021 t/m vrijdag 06-01-2023

Studiedag:

woensdag 25-01-2023

Voorjaarsvakantie (inclusief studiedag):

vrijdag 24-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023

Goede Vrijdag:

vrijdag 07-04-2023

Tweede Paasdag:

maandag 10-04-2023

Meivakantie:

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaart:

donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023

Pinkstervakantie (inclusief studiedagen):

maandag 29-05-2023 t/m vrijdag 02-06-2023

Studiedag:

dinsdag 20-06-2023

Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen):

donderdagmiddag 06-07-2023 t/m vrijdag 18-08- 2023

 

Verlofformulier

Verlof moet ruim op tijd schriftelijk door het invullen van een verlofformulier bij de directeur aangevraagd worden. Het aanvraagformulier kan ook ingevuld worden via onze app.

De directeur beoordeelt de geldigheid van kort verlof zelf en geeft op basis van de wet- en regelgeving wel of geen toestemming.

Gaat het om een aanvraag voor de omvang van meer dan 10 schooldagen, dan stuurt de directeur de aanvraag ter beoordeling door naar de leerplichtambtenaar.

Pagina bekijken