Vakanties en verlof

Vakanties en studiedagen schooljaar 2020 – 2021

Studiedag: dinsdag 06-10-2020

Herfstvakantie: maandag 19-10 t/m vrijdag 23-10-2020

Sinterklaasviering (aangepaste lestijden):

vrijdag 4 december 2020

Studiedag: woensdag 9 december 2020

Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen):

donderdagmiddag 17-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021

Voorjaarsvakantie (inclusief studiedag):

vrijdag 19-02 t/m vrijdag 26-02-2021

Goede Vrijdag: vrijdag 02-04-2021

Tweede Paasdag: maandag 05-04-2021

Koningsspelen (’s middags vrij): vrijdag 23-04-2021

Meivakantie: maandag 26-04 t/m vrijdag 07-05-2021

Hemelvaartvakantie: donderdag 13-05 en vrijdag 14-05-2021

Pinkstervakantie (inclusief studie- en lesvrije dagen):

maandag 24-05 t/m vrijdag 28-05-2021

Studiedag: dinsdag 29-06-2021

Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen): 

donderdagmiddag 15-07 t/m vrijdag 27-08-2021

Verlofformulier

Verlof moet ruim op tijd schriftelijk door het invullen van een verlofformulier bij de directeur aangevraagd worden. Het aanvraagformulier kan ook ingevuld worden via onze app.

De directeur beoordeelt de geldigheid van kort verlof zelf en geeft op basis van de wet- en regelgeving wel of geen toestemming.

Gaat het om een aanvraag voor de omvang van meer dan 10 schooldagen, dan stuurt de directeur de aanvraag ter beoordeling door naar de leerplichtambtenaar.