Vakanties en verlof

Vakanties en studiedagen schooljaar 2021– 2022

Studiedag:

woensdag 15-09-2021

Herfstvakantie:

maandag 18-10 t/m vrijdag 22-10-2021

Studiedag:

woensdag 10-11-2021

Sinterklaasviering (’s middags vrij):

vrijdag 3 december 2021

Kerstviering:

woensdag 22-12-2021 (12.00 uur vrij; eind van de middag/begin avond kerstviering)

Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen):

vrijdag 24-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022

Voorjaarsvakantie (inclusief studiedag):

vrijdag 25-02 t/m vrijdag 04-03-2022

Goede Vrijdag:

vrijdag 15-04-2022

Tweede Paasdag:

maandag 18-04-2022

Meivakantie:

maandag 25-04 t/m vrijdag 06-05-2022

Hemelvaartvakantie:

(inclusief studiedagen): maandag 23-05 t/m vrijdag 27-05-2022

Tweede Pinksterdag:

maandag 06-06-2022

Studiedag:

dinsdag 21-06-2022

Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen):

donderdagmiddag 07-07 t/m vrijdag 19-08-2022

 

Verlofformulier

Verlof moet ruim op tijd schriftelijk door het invullen van een verlofformulier bij de directeur aangevraagd worden. Het aanvraagformulier kan ook ingevuld worden via onze app.

De directeur beoordeelt de geldigheid van kort verlof zelf en geeft op basis van de wet- en regelgeving wel of geen toestemming.

Gaat het om een aanvraag voor de omvang van meer dan 10 schooldagen, dan stuurt de directeur de aanvraag ter beoordeling door naar de leerplichtambtenaar.

Pagina bekijken