Vakanties en verlof

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Studiedag: woensdag 25-09-2019

Herfstvakantie:

maandag 21-10 t/m vrijdag 25-10-2019

Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen):

donderdagmiddag 19-12-2019 t/m vrijdag 03-01-2020

Voorjaarsvakantie (inclusief studiedagen):

donderdag 20-02 t/m vrijdag 28-02-2020

Goede Vrijdag: vrijdag 10-04-2020

Tweede Paasdag: maandag 13-04-2020

Koningsspelen (’s middags vrij): vrijdag 17-04-2020

Meivakantie: maandag 27-04 t/m vrijdag 08-05-2020

Hemelvaartvakantie: donderdag 21-05 en vrijdag 22-05-2020

Pinkstervakantie (inclusief studie- en lesvrije dagen):

maandag 01-06 t/m vrijdag 05-06-2020

Studiedag: dinsdag 30-06-2020

Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen):

donderdagmiddag 16-07 t/m vrijdag 28-08-2020

Verlofformulier

Verlof moet ruim op tijd schriftelijk door het invullen van een verlofformulier bij de directeur aangevraagd worden. Het aanvraagformulier kan ook ingevuld worden via onze app.

De directeur beoordeelt de geldigheid van kort verlof zelf en geeft op basis van de wet- en regelgeving wel of geen toestemming.

Gaat het om een aanvraag voor de omvang van meer dan 10 schooldagen, dan stuurt de directeur de aanvraag ter beoordeling door naar de leerplichtambtenaar.

Bekijk hier al het nieuws