Vakanties en verlof

Schooljaar 2022– 2023


Studiedagen:

maandag 19-09-2022 en dinsdag 20-09-2022

Herfstvakantie (inclusief studiedag):

maandag 24-10-2022 t/m maandag 31-10-2022

Sinterklaasviering (’s middags vrij):

maandag 5 december 2022

Kerstviering:

woensdag 21-12-2022 (12.00 uur vrij; eind van de middag/begin avond kerstviering)

Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen):

donderdagmiddag 22-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023

Studiedag:

woensdag 25-01-2023

Voorjaarsvakantie (inclusief studiedag):

vrijdag 24-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023

Goede Vrijdag:

vrijdag 07-04-2023

Tweede Paasdag:

maandag 10-04-2023

Meivakantie:

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaart:

donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023

Pinkstervakantie (inclusief studiedagen):

maandag 29-05-2023 t/m vrijdag 02-06-2023

Studiedag:

dinsdag 20-06-2023

Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen):

donderdagmiddag 06-07-2023 t/m vrijdag 18-08- 2023

 

Verlofformulier

Verlof moet ruim op tijd schriftelijk door het invullen van een verlofformulier bij de directeur aangevraagd worden. Het aanvraagformulier kan ook ingevuld worden via onze app.

De directeur beoordeelt de geldigheid van kort verlof zelf en geeft op basis van de wet- en regelgeving wel of geen toestemming.

Gaat het om een aanvraag voor de omvang van meer dan 10 schooldagen, dan stuurt de directeur de aanvraag ter beoordeling door naar de leerplichtambtenaar.

Pagina bekijken