Vakanties en verlof

Vakanties schooljaar 2018 – 2019
Herfstvakantie (inclusief studie- en lesvrije dagen):
maandag 15-10 t/m vrijdag 26-10-2018

Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen):
donderdag 20-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019

Voorjaarsvakantie (inclusief lesvrije dag):
vrijdag 22-02 t/m vrijdag 01-03-2019

Koningsspelen (’s middags vrij): vrijdag 12-04-2019

Meivakantie: vrijdag 19-04 t/m vrijdag 03-05-2019

Hemelvaart/Pinkstervakantie (inclusief studie- en
lesvrije dagen):
donderdag 30-05 t/m maandag 10-06-2019

Studiedag: dinsdag 02-07-2019

Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen):
donderdag 18-07 t/m vrijdag 30-08-2019

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Nog niet bekend

Verlofformulier

Verlof moet ruim op tijd schriftelijk door het invullen van een verlofformulier bij de directeur aangevraagd worden. Het aanvraagformulier kan ook ingevuld worden via onze app.

De directeur beoordeelt de geldigheid van kort verlof zelf en geeft op basis van de wet- en regelgeving wel of geen toestemming.

Gaat het om een aanvraag voor de omvang van meer dan 10 schooldagen, dan stuurt de directeur de aanvraag ter beoordeling door naar de leerplichtambtenaar.

Bekijk hier al het nieuws