Schooltijden

Om rustig te kunnen werken in de groepen is het gewenst dat alle kinderen op tijd in de klas aanwezig zijn. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 werken we met het continurooster.
Alle kinderen gaan van 08.30  to 14.00 uur naar school.

Voor de groepen 3 t/m 8 hebben we een inloop op het schoolplein (onder toezicht) van 08.20 – 08.30 uur. De leerkracht haalt de kinderen op op het schoolplein.  Bij de groepen 1/2 haalt en brengt de leerkracht de kinderen bij het hek.