Schooltijden

Wij werken met een continurooster. De kinderen eten met hun leerkracht de lunch in de klas.

Alle kinderen gaan elke dag van 08.30  tot 14.00 uur naar school.
Na elke schoolvakantie zijn alle ouder(s)/verzorger(s) de hele week welkom in de school van 8.20 tot 8.30 uur om mee te lopen met uw kind. Op andere dagen lopen onze kinderen zelfstandig naar binnen.

Voor de groepen 3 t/m 8 staat de deur vanaf  08.20 uur open en om 08.30 uur starten de lessen. De leerkrachten van de groepen 1/2 halen de kinderen op bij de ingang van de school vanaf 8.20 uur en lopen samen naar binnen.

Om 14.00 uur stopt de lesdag en komen de kinderen naar buiten. De kleuters komen in een rij naar buiten en wachten bij de leerkracht tot hun ouder/verzorger er is.