Gymrooster

Vakleerkracht: Kim Everaars

Het gymnastiek- en dansrooster (locatie Bachplein)

Maandag vakleerkracht gym: Donderdag dansleerkracht:
8.30u. –   9.10u. groep 5 8.30u. –   9.10u. groep 5
9.10u. –   9.50u. groep 5/6 9.10u. –   9.50u. groep 5/6
9.50u. – 10.30u. groep 6 9.50u. – 10.30u. groep 6
10.30u. – 11.10u. groep 4a 10.30u. – 11.10u. groep 4a
11.10u. – 11.50u. groep 4b 11.10u. – 11.50u. groep 4b
13.15u. – 13.55u. groep 7 13.15u. – 13.55u. groep 7
13.55u. – 14.35u. groep 8b 13.55u. – 14.35u. groep 8b
14.35u. – 15.15u. groep 8a 14.35u. – 15.15u. groep 8a

Woensdag dansleerkracht (in het speellokaal)

  9.00u. –   9.45u. kleutergroep
  9.45u. – 10.30u. kleutergroep
10.30u. – 11.15u. groep 3 (halve klas)
11.15u. – 12.00u. groep 3 (halve klas)

(de kleutergroepen dansen om de week)

Donderdag: 14.20-15.00 uur groep 3 gymles in het speellokaal.

 

Bekijk hier al het nieuws