Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens verwerking (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Immers het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht.

Op Het Windas gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers. Het Windas valt onder de stichting Primo Schiedam. Gezamenlijk is er beleid op de nieuwe privacy wetgeving geschreven.  Dit is vastgelegd in het privacyreglement en op welke wijze wij dit doen kunt u nalezen in het IBP beleid (informatie beveiliging en privacy).

U kunt al uw vragen en opmerkingen over privacy en datalekken mailen naar ict.windas@primoschiedam.nl