Peuterspeelzaal

Op de basisschool kunt u ook bij peuterspeelzaal Het Windas terecht voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

De peuters kunnen zowel regulier voor 2 of 3 dagdelen, als in het kader van de VVE (Voor- en vroegschoolse) programma Startblokken voor 5 dagdelen op de groepen geplaatst worden.

Vanaf januari 2017 is de peuterspeelzaal een onderdeel geworden van de organisatie Kinderopvang MUNDO en functioneert onder Stichting Peuteropvang Schiedam.

De inschrijving voor de peuterspeelzaal loopt via Kinderopvang MUNDO. U kunt het servicebureau op telefoonnummer 010-2461133 bereiken. Verdere informatie over MUNDO kunt u op de website www.kinderopvangmundo.nl vinden. De peuterspeelzaal is op nummer 06-81954028 bereikbaar.