Uitstroom

De inspectie verplicht scholen jaarlijks hun zogenaamde uitstroomgegevens kenbaar te maken. Het aantal kinderen dat naar het speciaal onderwijs wordt verwezen is klein. De leerlingen stromen na groep 8 uit naar alle vormen van het voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo.